Akdeniz Üniversitesi DSpace

Hemşireler için web tabanlı iletişim eğitimi programı’nın hazırlanması ve kullanımının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Uslu, Esra
dc.date.accessioned 2021-06-10T16:44:26Z
dc.date.available 2021-06-10T16:44:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3419
dc.description.abstract Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşirelere hasta hemşire ilişkileri, iletişim teknikleri ve en sık karşılaştıkları iletişimi engelleyici hasta durumlarına müdahale konusunda bilgi sunan bir web sitesi geliştirmek, bu sitenin kullanılabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, hastanede çalışan tüm hemşireler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, mevcut durumun ve gereksinimlerin belirlenmesi (n=202), kullanılabilirliğin değerlendirmesi (n=10) ve etkinliğin değerlendirmesi (n=110) aşamasında olmak üzere üç kez toplanmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-11 paket programı, parametrelere uygun olarak tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28.83±5.1'dir. Hemşirelerin %5'i erkek, % 45'i evli, büyük bir bölümü (%76.2) lisans mezunudur. Hemşirelerin %82.7'sinin çalışma süresi 1-10 yıl arasındadır. Hemşirelerin %36.1'i dahili birimlerde, %86.1'i servis hemşiresi pozisyonunda çalışmaktadır.Hemşirelerin tamamına yakınının (%94.6) interneti, mesleki konuları araştırmak için kullandığı, mesleki bilgilerini güncellemek istediği (%90.1), bilgiye zaman kısıtlılığı (%81.1) ve uygun ortam bulamama (%62.1)nedeniyle ulaşmakta güçlük çektiği, web tabanlı olarak hazırlanan bir eğitimi almak istedikleri (%64.4) bulunmuştur. Bununla birlikte hemşireler hastaları ile iletişim kurabilme düzeyini ?çok iyi? olarak tanımlamış, öfkeli (%55), sürekli isteklerde bulunan (%52), cinsel yönelimli (%37.1), sosyal ilişki kurmak isteyen hasta (%28.2) ile iletişim sırasında güçlük yaşadığını, web tabanlı olarak hazırlanmış ?Hasta-Hemşire İlişkileri? konulu bir web sitesinden yararlanmak istediklerini belirtmişlerdir. Hemşirelerden gelen veriler doğrultusunda bir web sitesi hazırlanmış, bu sitenin kullanılabilirlik skoru 90±11.6 olarak bulunmuştur. Hazırlanan bu web sitesine 110 hemşire üye olmuştur. Üye olan hemşireler web sitesinden yararlandıklarını fakat meslektaşları ve konunun uzmanları ile görüşebilecekleri forum sayfalarının olması gerektiğini ifade etmişlerdir.Zaman sorununun yoğun yaşandığı bir meslek grubu olan hemşirelik için, web tabanlı eğitimin yaygınlaştırılması, sürekli eğitimde nasıl yer alabileceğine ilişkin çalışmaların artırılması ve sonuçları uygulamaya yansıtılması gerektiği önerilmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Hemşireler için web tabanlı iletişim eğitimi programı’nın hazırlanması ve kullanımının değerlendirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği en_US
dc.contributor.consultantID Kadriye Buldukoğlu, Neşe Zayim en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics